CHÓR CZESTRAM
ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA, PARAFIA GOLEJEWKO

 Krótka historia

                        Jesteśmy mieszanym chórem kościelnym, działamy przy parafii pw. Wszystkich Świętych w Golejewku. Istniejemy już ponad sto lat.
                        Pierwszym dyrygentem i zarazem założycielem chóru w 1903 roku był
Tadeusz Sikorski. Następnie chór prowadził Władysław Sikorski – syn Tadeusza.
                        Od roku 2005 dyrygentem chóru jest Katarzyna Gorszka, a prezesem
Jan Turbański.

Skład osobowy naszego zespołu:
Soprany
 Felicja Szkudlarek
 Karolina Kolber - Tomczak
 Karolina Pieprzyk
Małgorzata Waścińska
 Łucja Polaszek
 Teresa Stachowska
 Ewa Kopa
 Kinga Zmuda
 Irena Tatarek
 Monika Turbańska
 Kamila Majerowicz
Maria Pietrzak
Zuzanna Majerowicz
Alty
 Anna Stachowska
 Dominika Krenc
 Paulina Tatarek
 Karolina Łukowiak
 Elżbieta Turbańska
 Kazimiera Dudziak
 Aniela Kapała
 Irena Małecka
 Kinga Gorszka
 Katarzyna Organistka
 Jolanta Pernak
Marika Tatarek
Tenory
 Jan Turbański
 Kazimierz Kukla
 Tadeusz Foluszny
 Krzysztof Małecki
 Teodor Śmigielski
Tomasz Kapała
Basy
Tadeusz Dudziak
Stanisław Polaszek
Mieczysław Stachowski
Piotr Kląskała
Krzysztof Gorszki
Kreator stron www - szybka strona internetowa